FIRST POST BOX IN UNESCO WORLD HERITAGE CAVE


POS MALAYSIA BERHAD

14 Mar 2019

-

-

FIRST POST BOX IN UNESCO WORLD HERITAGE CAVE 

Having a postal box in Deer Cave, Mulu since 2017 is an idea not only interesting but also a unique place to remember especially among tourists. The first postal box deployed in the UNESCO's heritage cave of the United Nations (UNESCO), received recognition from the Malaysia Book of Records as the ‘First Post Box In UNESCO World Heritage Cave’. The post box is placed at the Sarawak Chamber as it has various attractions as the largest cave in the world. The launching ceremony witnessed the presentation of the certificate to the community post in Mulu, Edward Gani Bantan, on March 14, 2019.

KOTAK POS PERTAMA DI GUA WARISAN DUNIA UNESCO

Wujudnya kotak pos di Gua Rusa, Mulu sejak 2017 � bukan sahaja idea menarik, malahan juga merupakan tempat yang unik untuk diingati terutamanya di kalangan para pelancong. Kotak pos pertama yang digunakan di gua warisan UNESCO dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO), telah mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records sebagai 'Kotak Pos Pertama di Gua Warisan Dunia UNESCO'. Kotak pos ini ditempatkan di perkarangan gua Sarawak kerana ianya mempunyai pelbagai tarikan sebagai gua terbesar di dunia. Majlis pelancaran menyaksikan penyampaian sijil kepada ketua jawatan komuniti di Mulu, Edward Gani Bantan, pada 14 Mac, 2019.