Malaysia Book of Records

Malaysia Book of Records Logo
HUMAN WORLD HUMAN WORLD HUMAN WORLD
HUMAN WORLD HUMAN WORLD HUMAN WORLD
HUMAN BEING HUMAN BEING
HUMAN BEING HUMAN BEING

FASTEST TIME TO CYCLE AROUND PENINSULAR MALAYSIA BY SENIOR CITIZEN

WHO

WAN HASHIM WAN MAHMOOD

WHEN

2019-07-06

WHERE

-

SHARE

FASTEST TIME TO CYCLE AROUND PENINSULAR MALAYSIA BY SENIOR CITIZEN

A historic achievement was made on July 5, 2019, when a 73-years-old senior citizen, Wan Hashim Wan Mahmood (well known as Pak Wan) crowned as the “Fastest Time To Cycle Around Peninsular Malaysia By Senior Citizen” to cycle around peninsular. The expedition flag off on June 22, 2019, from Kota Bharu, Kelantan to Kota Bharu, Kelantan back. The 2,277 km ride was completed within 14 days.

 

MASA BERBASIKAL PALING PANTAS MENGELILINGI SEMENANJUNG MALAYSIA OLEH WARGA EMAS

Pencapaian bersejarah ini telah berjaya pada 5 Julai 2019 apabila seorang warganegara berusia 73 tahun, Wan Hashim Wan Mahmood (dikenali sebagai Pak Wan) dinobatkan sebagai “Masa Terpulang Untuk Cycle Sekitar Semenanjung Malaysia Dengan Warga Emas” untuk merayakan semenanjung . Bendera ekspedisi bermula pada 22 Jun 2019 dari Kota Bharu, Kelantan ke Kota Bharu, Kelantan. Perjalanan 2,277 km telah siap dalam masa 14 hari.

FASTEST TIME TO CYCLE AROUND PENINSULAR MALAYSIA BY SENIOR CITIZEN

WHO

WAN HASHIM WAN MAHMOOD

WHEN

2019-07-06

WHERE

-

FASTEST TIME TO CYCLE AROUND PENINSULAR MALAYSIA BY SENIOR CITIZEN

A historic achievement was made on July 5, 2019, when a 73-years-old senior citizen, Wan Hashim Wan Mahmood (well known as Pak Wan) crowned as the “Fastest Time To Cycle Around Peninsular Malaysia By Senior Citizen” to cycle around peninsular. The expedition flag off on June 22, 2019, from Kota Bharu, Kelantan to Kota Bharu, Kelantan back. The 2,277 km ride was completed within 14 days.

 

MASA BERBASIKAL PALING PANTAS MENGELILINGI SEMENANJUNG MALAYSIA OLEH WARGA EMAS

Pencapaian bersejarah ini telah berjaya pada 5 Julai 2019 apabila seorang warganegara berusia 73 tahun, Wan Hashim Wan Mahmood (dikenali sebagai Pak Wan) dinobatkan sebagai “Masa Terpulang Untuk Cycle Sekitar Semenanjung Malaysia Dengan Warga Emas” untuk merayakan semenanjung . Bendera ekspedisi bermula pada 22 Jun 2019 dari Kota Bharu, Kelantan ke Kota Bharu, Kelantan. Perjalanan 2,277 km telah siap dalam masa 14 hari.

SHARE
WHO

WAN HASHIM WAN MAHMOOD

WHEN

2019-07-06

WHERE

-

SHARE