MOST NUMBER OF TAMIL MOVIE AWARDS WON BY A MOVIE DIRECTOR


VIKNESWARAN A/L LATCHA PERRABU

16 Jun 2020

KUALA LUMPUR

016-4509539

MOST NUMBER OF TAMIL MOVIE AWARDS WON BY A MOVIE DIRECTOR

On June 16, 2020, Vikneswaran A/L Latcha Perrabu a movie director gets recognition from Malaysia Book Of Records for being the Most Number Of Tamil Movie Awards Won By A Movie Director with total 16 awards won in the single movie “Paramapatham” Co-Directed by Thanesh Perrabu, Produced by Dr.Latcha Perrabu and Dr.Chakrawarthy and Music by Balanraj and M.Jagathees.


BILANGAN ANUGERAH FILEM TAMIL YANG DIMENANGI OLEH SEORANG PENGARAH FILEM

Pada 16 Jun 2020, Vikneswaran A/L Latcha Perrabu seorang pengarah filem mendapat pengiktirafan dari Malaysia Book Of Records untuk rekod Bilangan Anugerah Filem Tamil Yang Dimenangi Oleh Seorang Pengarah Filem dengan jumlah 16 anugerah dalam sebuah filem iaitu “Parampatham” diarahkan bersama Thanesh Perrabu, Dihasilkan oleh Dr. Latcha Perrabu dan Dr. Chakrawarthy dan Muzik oleh Balanraj dan M.Jagathees.