FIRST MINE-MOUTH COAL-FIRED POWER PLANT


SARAWAK ENERGY BERHAD

10 Jan 2020

BALINGAN, SARAWAK

-

FIRST MINE-MOUTH COAL-FIRED POWER PLANT

Sarawak Energy Berhad once again marked another milestone when they are announced by the Malaysia Book of Records for having the ‘First Mine-Mouth Coal-Fired Power Plant’. 

The 2 X 312MW coal-fired power plant project is developed in Balingan, which is right next to the source of coal mining, where substantial coal reserves have been identified. 

This arrangement eliminates the need for coal trucking as conveyor systems are built from the coal mines’ stockyards directly to the power plant.

Apart from this, the benefits of the coal conveyor system are the drastic reduction in transportation cost, road maintenance, road hazards due to heavy traffic load and environmental pollution from coal trucking. 

The certificate was presented at the Borneo Convention Centre Kuching, Sarawak on January 10, 2020. 


LOJI JANAKUASA ARANG BATU DIPERBUAT OLEH ARANG YANG PERTAMA

Sarawak Energy Berhad sekali lagi menandakan satu lagi peristiwa penting apabila mereka diumumkan oleh Malaysia Book of Records kerana mempunyai ‘Loji Janakuasa Arang Batu Diperbuat Oleh Arang Yang Pertama’. 

Projek loji janakuasa arang batu berapi 2 X 312MW dibangunkan di Balingan, yang terletak betul-betul di sebelah sumber perlombongan arang batu, di mana rizab arang batu yang besar telah dikenalpasti.

Kedudukan loji ini tidak memerlukan trak arang batu sebagai sistem penghantar yang dibina dari stoki arang batu terus ke loji kuasa.

Selain itu, faedah sistem penghantar arang batu adalah pengurangan drastik dalam kos pengangkutan, penyelenggaraan jalan raya, bahaya jalan raya akibat beban trafik yang berat dan pencemaran alam sekitar dari trak arang batu.

Sijil itu disampaikan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak pada 10 Januari 2020.