LARGEST PARTICIPATION IN A FUN RUN EVENT IN MULTIPLE LOCATIONS


MYS ULTRON SDN BHD

04 Jan 2020

-

-

LARGEST PARTICIPATION IN A FUN RUN EVENT IN MULTIPLE LOCATIONS 

On January 4, 2020, MYS Ultron Sdn Bhd marked another milestone when they are once again announced in Malaysia Book of Records for organising the ‘Largest Participation In A Fun Run Event In Multiple Locations’. 

A total of 18,497 people participated in the Ultron New Year Run 2020  that was held during the first week of new year celebration, which was on January 1, and January 4, 2020.

The event was held at several venues, including Kota Bharu, Kangar, Ipoh, Kuala Lumpur, and Kuching. 


PENYERTAAN TERBESAR DALAM ACARA FUN RUN DI BEBERAPA LOKASI

Pada 4 Januari, 2020, MYS Ultron Sdn Bhd menandakan satu lagi peristiwa penting apabila mereka diumumkan sekali lagi di Malaysia Book of Records kerana menganjurkan ‘Penyertaan Terbesar Dalam Acara Fun Run Di Beberapa Lokasi’. 

Seramai 18,497 orang menyertai Larian Tahun Baru Ultron 2020 yang diadakan pada minggu pertama perayaan tahun baru, yang pada 1 Januari dan 4 Januari 2020.

Acara tersebut diadakan di beberapa tempat, termasuk Kota Bharu, Kangar, Ipoh, Kuala Lumpur, dan Kuching.