LARGEST PARTICIPATION IN A 'UPSR' SEMINAR


SUCCESS REVOLUTION ACADEMY

07 Jul 2019

-

-

LARGEST PARTICIPATION IN A ‘UPSR’ SEMINAR 

On July 7, 2019, Success Revolution Academy has been awarded by the Malaysia Book of Records for having the ‘Largest Participation In A ‘UPSR’ Seminar’ with a total of 1350 participants. The seminar was held at Universiti Malaya on February 17, 2019.  

This seminar believed that they can help students through the right learning techniques for the UPSR subjects such as Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Mathematics and Science. 


PENYERTAAN PALING RAMAI DALAM SEMINAR UPSR 

Pada 7 Julai 2019, Success Revolution Academy telah dianugerahkan oleh Malaysia Book of Records kerana mempunyai ‘Penyertaan Paling Ramai Dalam Seminar UPSR’ dengan kehadiran seramai 1350 peserta. Seminar itu telah diadakan di Universiti Malaya pada 17 Februari 2019.

Seminar ini percaya bahawa mereka dapat membantu pelajar melalui teknik pembelajaran yang betul untuk subjek UPSR seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.