FIRST TO RECEIVE "UNESCO LEARNING CITY" AWARD


MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

14 Mar 2019

-

017-2046035

On January 2019, the Petaling Jaya City Council (MBPJ) has been named as one of the 10 winners of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation’s (Unesco) Learning City Award, and at once received a recognition from the Malaysia Book of Records as the ‘First to Receive “Unesco Learning City” Award’. According to the Learning City Award Jury, MPBJ has made great strides to improve access to public learning spaces, providing free bus services across four cities routes, which also double as information disseminators through their on-board screens. This city also making good use of the resources provided by the partners. Other cities that won the 2019 Unesco Learning City Award with Petaling Jaya are Aswan (Egypt), Chengdu (China), Heraklion (Greece), Ibadan (Nigeria), Medellín (Colombia), Melitopol (Ukraine), Santiago (Mexico), Seodaemun-gu (Korea) and Sønderborg (Denmark).

YANG PERTAMA MENERIMA ANUGERAH “BANDAR PEMBELAJARAN UNESCO”

Pada Januari 2019, Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) telah dinobatkan sebagai salah satu daripada 10 pemenang Anugerah Bandar Pembelajaran Pertubuhan, Pendidikan dan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Unesco), dan sekali gus mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records sebagai 'Yang Pertama Menerima Anugerah “Bandar Pembelajaran Unesco”’. Menurut Juri UNESCO, MPBJ telah membuat kemajuan yang besar untuk meningkatkan akses kepada ruang pembelajaran awam, menyediakan perkhidmatan bas percuma di empat laluan utama di bandar, dan membantu pengesan maklumat melalui skrin pada papan mereka. Bandar ini juga memanfaatkan sumber yang disediakan oleh pihak kerajaan. Bandar lain yang memenangi Anugerah “Bandar Pembelajaran Unesco 2019” adalah Aswan (Mesir), Chengdu (China), Heraklion (Greece), Ibadan (Nigeria), Medellín (Colombia), Melitopol (Ukraine) Santiago (Mexico), Seodaemun-gu (Korea) dan Sønderborg (Denmark).