FIRST VOLUNTARY UNIFORMED ORGANIZATION TO OBTAIN ISO 9001:2015


ST. JOHN AMBULANCE MALAYSIA

07 Jan 2019

SELANGOR

03-9285 1576

The name St. John Ambulance or better known as "St. John" is synonymous with First Aid and other humanitarian services in Malaysia as well as all over the world. As the leading First Aid organization in Malaysia since 1908, the St. John Ambulance of Malaysia (SJAM) once again assured their place in the Malaysia Book of Records as the ‘First Voluntary Uniformed Organization To Obtain ISO 9001:2015’ for their excellent management and work quality under the Quality Management System. The certification date is effective on December 13, 2018 and will expire on December 12, 2021.

ORGANISASI SUKARELAWAN BERUNIFORM YANG PERTAMA MENERIMA ISO 9001:2015
St. John Ambulance atau dikenali sebagai St. John sangat sinonim dengan Perkhidmatan Pertolongan Cemas dan Kemanusiaan di Malaysia malah di seluruh dunia juga. Sebagai sebuah organisasi Pertolongan Cemas sejak tahun 1908 di Malaysia, St. John Ambulance of Malaysia (SJAM) sekali lagi mencipta nama dalam Malaysia Book of Records sebagai Organisasi Sukarelawan Beruniform Yang Pertama Menerima ISO 9001:2015 bagi pengurusan kecermelangan dan kualiti kerja di bawah Sistem Pengurusan Kualiti. Tarikh Pengiktirafan berkuat kuasa pada 13 Disember 2018 dan akan tamat tempoh pada 12 Disember 2021.