LARGEST MULTI GRAIN BASED PRODUCT COMPANY


GOODMORNING GLOBAL SDN BHD

19 Jan 2019

SELANGOR

011-1239 0163

On January 19, 2019 Malaysia Book of Records certified GoodMorning Global Sdn. Bhd as the ‘Largest Multi Grain Based Products Company’. Being among the earliest company in Malaysia to provide best healthy food to the public, the company strives to improve the health of the general public by producing whole grains products and health supplements of the highest grade with the latest technology.  Their main product is GoodMorning Vplus 18 Grains, and the company will continue researching and developing a series of new products based on grains.

SYARIKAT BERASASKAN PRODUK BIJIRIN TERBESAR
Pada 19 Januari 2019, Malaysia Book of Records telah mengiktiraf GoodMorning Global Sdn. Bhd sebagai Syarikat Berasaskan Produk Bijirin Terbesar. Menjadi antara syarikat terawal di Malaysia yang membekalkan makanan sihat kepada orang ramai, syarikat itu juga berusaha untuk meningkatkan tahap kesihatan orang ramai dengan menghasilkan produk bijirin dan makanan tambahan kesihatan bergred tinggi dengan teknologi terkini. Produk utama mereka ialah GoodMorning Vplus 18 Grains dan syarikat itu akan terus membuat penyelidikan dan membangunkan beberapa produk baru berasarkan bijirin.